Aktualności i ciekawostki

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŻURAW” BRÓJCE

4 czerwca 2023 roku w stanicy myśliwskiej w Nowym Świecie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Łowieckiego „Żuraw” Brójce. Walne Zebranie otworzył i przybyłych kolegów myśliwych powitał Prezes Koła Kol. Marek Zaborowski, który stwierdził, że kończąca się kadencja była specyficzna, bowiem przebiegała w okresie pandemii Covid Sars 2019 oraz powszechnie panującego, bardzo niebezpiecznego wirusa AFS, który praktycznie zdziesiątkował stan dzika w łowisku. Tradycyjnie kolegów myśliwych powitał zespół sygnalistów łowieckich „De Lux” pod kierownictwem Agnieszki Rybickiej. Następnie zespół odegrał sygnał „Pożegnanie”, tym samym oddając cześć i pamięć śp. Tadeuszowi Kucerze, który odszedł niedawno do „Krainy Wiecznych Łowów”.

Następnie Kol. Prezes Marek Zaborowski przedstawił porządek posiedzenie, który został przyjęty jednomyślnie.

W kolejnym punkcie posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sekretarza. Zgłoszono kandydaturę Kol. Łukasza Kurysia na Przewodniczącego, oraz Kol. Jerzego Przysuchę na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Zgłoszone kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie. Kolega Prezes przedstawił zebranym nowego członka naszego Koła kol. Kostiana Sadovego, który w okresie kandydackim wniósł duży wkład w zagospodarowaniu i wyposażenia nowej Stannicy Myśliwskiej oraz kandydata Kol. Andrzeja Skotnickiego.

W obszernym sprawozdaniu z działalności Koła Kol. Prezes Marek Zaborowski zwrócił uwagę, że była to bardzo trudna kadencja, bowiem przyszło nam pracować w trudnym okresie panującego wirusa ASF oraz Pandemii Covid – Sars 19. Jednak te przeciwności nie spowodowały marazmu w Kole, realizowano przewidziane statutem zadania, a jednym z większych osiągnięć było wybudowanie, zagospodarowanie i oddanie do użytkowania nowej Stannicy  Łowieckiej w Nowym Świecie, której uroczyste otwarcie nastąpiło 22 września 2022 roku.

Kolega Andrzej Klepczarek Łowczy Koła złożył obszerne sprawozdanie z gospodarczej działalności Koła podkreślając dobre zagospodarowanie łowiska poprzez budowę wielu urządzeń łowieckich, zagospodarowaniem poletek łowieckich i innej działalności. Pozyskanie zwierzyny przebiegało zgodnie z planem, z wyjątkiem dzika, którego stan ze względu na AFS  jest bardzo niski. Następnie Kol.  Łowczy poinformował, że „Królem” sezonu w pozyskiwaniu zwierzyny w roku sprawozdawczym został Kol. Łukasz Grochowski, I Wicekrólem został Kol. Andrzej Trzpil, a II Wicekrólem Kol. Mariusz Fiedorowicz. Odszkodowania wyrządzone przez zwierzynę łowną na dzierżawionych obwodach był najniższy od wielu lat i wyniósł łącznie na dwóch obwodach kwotę 3 574,00 zł.  Na zakończenie swojego sprawozdania Kol. Łowczy podziękował wszystkim kolegom myśliwym za ich aktywność w minionej kadencji i roku sprawozdawczym. Kolega Łukasz Kuryś – Skarbnik Koła przedstawił obszerne sprawozdanie  z działalności finansowej Koła za poprzedni rok gospodarczy. Podkreślił, że kondycja finansowa Koła, pomimo wielu obiektywnych trudności jest bardzo dobra, co dobrze wróży na przyszłość.

Kolega Tomasz Kapała – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył obszerne sprawozdanie, stwierdzając, że w okresie sprawozdawczym Zarząd Koła prawidłowo realizował statutowe zadania, dbał o prawidłową gospodarkę łowiecką oraz dobrą kondycję finansową. Członkowie Koła (44 członków) prawidłowo wywiązywali się ze swych obowiązków, w tym z opłacania składek. W konkluzji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium dla Zarządu.

 • Do złożonych sprawozdań nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i bez dyskusji przyjęto jednomyślnie. W tajnym głosowaniu wszyscy członkowie Zarządu Koła uzyskali absolutorium, co potwierdzono stosowną uchwałą, która też została przyjęta jednomyślnie.

Walne Zebranie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru nowego Zarządu Koła na następną kadencję. Do Zarządu Koła wybrani zostali następujący Koledzy:

 • Zaborowski Marek – Prezes Zarządu
 • Klepczarek Andrzej – Łowczy
 • Szklarz Sławomir – Podłowczy
 • Przysucha Jerzy – Sekretarz
 • Kuryś Łukasz – Skarbnik
 • Niewiadomski Władysław – członek ds. inwestycji

Następnie zgłoszono kandydatury do Komisji Rewizyjnej. Spośród 4 zgłoszonych kandydatów do Komisji  Rewizyjnej w wyniku tajnego głosowania wybrani zostali:

 • Kapała Tomasz – Przewodniczący
 • Grocholski Łukasz – Zastępca Przewodniczącego
 • Janeczek Tomasz – Członek

Walne Zebranie dokonało również wyboru dwóch delegatów na Zjazd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Delegatami Koła  zostali:

 • Zaborowski Marek – Prezes Zarządu
 • Klepczarek Andrzej – Łowczy

Miłym akcentem Walnego Zgromadzenia było przekazanie na rzecz Koła przez Kol. Zdzisława Sieradzkiego pięknego, srebrno – medalowego wieńca jelenia byka (czternastak nieregularny obustronnie koronny) pozyskanego w obwodzie 81 naszego Koła. Piękny gest godny do naśladowania. Wieniec będzie wyeksponowany – jak wiele innych trofeów i pamiątek – w Sali domku myśliwskiego w Nowym Świecie.

Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło Plan łowiecki, budżet Koła oraz uchwałę Walnego Zgromadzenia na nowy rok gospodarczy 2023 – 2024. Budżet założony na nowy rok gospodarczy po stronie planowanych przychodów wynosi 119 000,00 zł., bez szacowanych wartości wynikających z prac gospodarczych, darowizn i innych i innych. Przegłosowano również kryteria i zasady funkcjonowania i korzystania z elektronicznej książki ewidencji polowań – EKEP. Tradycyjnie po oficjalnej części był wspólny posiłek, ciekawe rozmowy i wymiana doświadczeń.

 

Komentarz Prezesa Koła – Marka Zaborowskiego

Komentarz Sekretarza Koła – Jerzego Przysuchy

Komentarz Skarbnika Koła – Łukasza Kurysia

Zespół Sygnalistów Łowieckich Koła „ŻURAW”

Tekst, foto i wideo: Edward Fedko

 

NOWA STANNICA  MYŚLIWSKA – NOWY ROZDZIAŁ HISTORII KOŁA

10 września 2022 roku, to nowy rozdział ciekawej i bogatej, prawie 75 – letniej historii Koła Łowieckiego „ŻURAW” Brójce. W tym bowiem dniu oficjalnie do użytku oddaną nową, piękną i praktyczną Stannicę Myśliwską. Stannica budowana była kilka lat, ale efekt jest niesamowity. Oddanie nowej siedziby było wyśmienitą okazją do zorganizowania festynu z udziałem rodzin myśliwskich, znakomitych gości, miłośników i sympatyków łowiectwa. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Koła, odegrania sygnałów powitanie i Darz Bór przez zespół trębaczy pod wodzą Koleżanki Agnieszki. Znakomitych gości, kolegów myśliwych i ich rodziny powitał Prezes Koła Kolega Marek Zaborowski, który przedstawił również historię budowy Stannicy.  Wśród zaproszonych gości byli: Zastępca członka Rady Naczelnej Polskiego Związku Łowieckiego, wieloletni Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzecz, przyjaciel Koła „Żuraw” Brójce – Kolega Jerzy Pawliszak, Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie,Wlkp, –  Kolega Wojciech Pawliszak, były Poseł na Sejm RP, były Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, członek władz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze – Kolega Andrzej Brachmański. Spotkanie było znakomitą okazją do wręczenia odznaczeń łowieckich. Najwyższym odznaczeniem łowieckim „ZŁOMEM” za wybitne zasługi w pracy na rzecz rozwoju polskiego łowiectwa wyróżniony został Kolega Janusz Kaczkowski – Wieloletni Łowczy Koła.

Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali:

 • Kolega Zenon Szmidchen
 • Kolega Sławomir Szklarz
 • Kolega Kazimierz Mejza

Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali:

 • Kolega Tomasz Janeczek
 • Kolega Władysław  Niewiadomski

Odznakę Za Zasługi dla Łowiectwa otrzymała Kol. Emilia Łodyga – długoletnia księgowa Koła.

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień nastąpił moment odsłonięcia pamiątkowej tablicy z logo Koła. Odsłonięcia dokonał najstarszy myśliwy Kolega Kazimierz Mejza i najmłodszy myśliwy Kolega Łukasz Wesoły. Podczas festynu ogłoszono wyniki konkursu na najlepsze ciasto, najlepszą sałatkę, no i oczywiście najlepszą nalewkę. Wśród obecnych na festynie dzieci przeprowadzono wiele konkursów i zabaw. A potem, przy akompaniamencie kapeli bawiono się do białego rana.

DSCN9193 DSCN9192 DSCN9190 DSCN9189 DSCN9188 DSCN9187 DSCN9186 DSCN9185 DSCN9183 DSCN9182 DSCN9180 DSCN9179 DSCN9178 DSCN9177 DSCN9176 DSCN9175 DSCN9174 DSCN9173 DSCN9172 DSCN9170 DSCN9169 DSCN9168 DSCN9166 DSCN9165 DSCN9164 DSCN9163 DSCN9162 DSCN9161 DSCN9160 DSCN9159 DSCN9158 DSCN9156 DSCN9155 DSCN9154 DSCN9152 DSCN9151 DSCN9149 DSCN9148 DSCN9147 DSCN9146 DSCN9145 DSCN9144 DSCN9143 DSCN9142 DSCN9141 DSCN9139 DSCN9138 DSCN9137 DSCN9136 DSCN9135 DSCN9134 DSCN9133 DSCN9132 DSCN9131 DSCN9130 DSCN9129 DSCN9128 DSCN9127 DSCN9126 DSCN9125 DSCN9123 DSCN9122 20220910_193316 20220910_193222

20220910_192441 20220910_192431 20220910_191933 20220910_184322 20220910_182835 20220910_182815 20220910_174943 20220910_174809 20220910_174741 20220910_173522 20220910_173247 20220910_173120 20220910_170922 20220910_164617 20220910_164602 20220910_164551 20220910_164349 20220910_163639 20220910_163629 20220910_162850 20220910_162739 20220910_162512 20220910_162457 nowa stanica 10.09
Tekst i foto: Edward Fedko

 MISTRZ JEST TYLKO JEDEN

Kolega Andrzej Burakiewicz został Mistrzem Okręgu Gorzowskiego w strzelectwie myśliwskim w klasie powszechnej. Podczas  XLVI zawodów w strzelectwie myśliwskim, które odbyły się 31 lipca 2022 roku w Żabicach koło Kostrzyna nad Odrą, Andrzej był nie do pokonania  i z wynikiem 447/500 zajął I miejsce zdobywając tytuł Mistrza Okręgu roku 2022. Gratulujemy Kolego Andrzeju i zachęcamy koleżanki i kolegów do pójścia w ślady Andrzeja. Dobre tradycje strzeleckie Koła „ŻURAW” Brójce wracają.

Tekst: Edward Fedko

Foto: Andrzej Burakiewicz

aWlfbDdsdWF0NjkxaWlfbDdsdWF0N3kzaWlfbDdsdWF0NHkwaWlfbDdsdWF0OG80aWlfbDdsdWF0Nzky

ZŁOTY ROGACZ 2022

Jak co roku w ostatni weekend  lipca – tym razem było to 30 lipca –  odbyło się polowanie na „Złotego Rogacza” w obwodzie nr 89 i 81. Do nowej stannicy myśliwskiej na Nowym Świecie koło Brójec przybyło kilkunastu myśliwych naszego . Oficjalnie przybyłych na polowanie przywitał Prezes Koła Kolega Marek Zaborowski. Przedstawił również Kolegę Konstiantyna Sagovyi – nowego członka naszego Koła.Po udzieleniu wszystkich instrukcji dotyczących zasad polowania, zachowania bezpieczeństwa, rozlosowano stanowiska. Po powrocie kolegów okazało się, że tym razem św. Hubert był w miarę łaskawy, bowiem na pokocie znalazły się 4 rogacze i dwa lisy. Kapituła polowania jednomyślnie ogłosiła, że Królem polowania został młody myśliwy Piotr Wilowski, a pozyskany rogacz był jego pierwszym – GRATULUJEMY.  Statuetka „Złotego Rogacza 2022”  wręczona zostanie Królowi podczas tegorocznego polowania „HUBERTOWSKIEGO”. Ponadto rogacza i 2 lisy pozyskał Kolega Mariusz Fiedorowicz, natomiast Koledzy Tadeusz Kucera i Łukasz Grochowski również pozyskali po jednym rogaczu. Po odegraniu sygnałów łowieckich przystąpiono do wspólnego posiłku. Och, gdzie te czasy, że przy tego typu spotkaniach nikomu się nie śpieszyło, a ciekawe dyskusje i wspomnienia trwały do białego świtu.

 

Tekst i foto: Edward Fedko

NOWY  CZŁONEK NASZEGO KOŁA

Do naszego Koła dołączył nowy myśliwy Konstiantyn Sadovyi. Kolega Sadovyi spełnił wszystkie wymagania dotyczące nowo przyjmowanych członków i decyzją Zarządu Koła od 23.07. 2022 r. jest pełnoprawnym myśliwym w naszym Kole.  Kolega Sadovyi jest członkiem PZŁ od  03.06.2014 r.  W ramach wpisowego do Koła wyposażył kuchnie w naszym domku myśliwskim. Przekazał również ciekawe trofea na wyposażenie świetlicy. Witaj Kolego Konstiantyn w naszym gronie braci łowieckiej. Życzymy wielu sukcesów i wrażeń łowieckiej.

Tekst i foto: Edward Fedko

WALNE  ZEBRANIE KOŁA

W  nowej Stannicy Koła Łowieckiego „ŻURAW” w Nowym Świecie w dniu 26 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła.
W posiedzeniu udział wzięło 29 członków co stanowi 64,4%, a tym samym Walne Zebranie było władne do podejmowania wszelkich uchwał. Zebranie rozpoczęto sygnałem „Powitanie”, następnie wprowadzono Sztandar Koła. Walne Zebranie otworzył i przybyłych Kolegów myśliwych powitał Prezes Koła Kol. Marek Zaborowski. Następnie przedstawił porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag.  Na Przewodniczącego Walnego Zebrania jednomyślnie wybrano Kol. Łukasza Kurysia.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes, Kolega Marek Zaborowski stwierdzając między innymi, że działalność Koła odbywała się                     w określonych okolicznościach, w okresie panującej w dalszym ciągu pandemii oraz wirusa ASF. Nie mniej jednak główne zadania przewidziane w planie rzeczowym i finansowym zostały wykonane. Podziękował wszystkim za zaangażowanie się w prace związane z budową i zagospodarowaniem nowej Stannicy. Szczególne zasługi w tym dziele maja koledzy: Tadeusz Kucera oraz Władysław Niewiadomski.  Prezes poinformował również, że za szczególne zasługi             w rozwoju Koła  i polskiego łowiectwa Kolega Janusz Kaczkowski, wieloletni Łowczy Koła odznaczony został najwyższym odznaczeniem łowieckim „ZŁOM”. Serdecznie gratulujemy.

W kolejnym punkcie, Łowczy Koła Kolega Andrzej Klepczarek przedstawił sprawozdanie z działalności gospodarczej. Założone zadania zostały wykonane,        a najbardziej zaangażowani koledzy Sławomir Szklarz oraz Łukasz Fieduszko otrzymali skromne upominki. Królem polowania w sezonie został Kol. Łukasz Kuryś, a wicekrólami zostali: Kol. Grochowski Łukasz  i Walkowiak Wojciech. Wszyscy otrzymali skromne upominki. Koło w dalszym ciągu gospodaruje na dwóch obwodach nr 81 i 89.

Sprawozdanie finansowe przedstawił Kol. Marek Zaborowski – Prezes Koła. Stwierdził, że budżet był adekwatny do sytuacji związanej z pandemią i wirusem ASF. Generalnie za mijający rok gospodarczy Koło odnotowało deficyt w kwocie 6571,00 zł i pokryty został ze zgromadzonych oszczędności.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Kol. Tomasz Kapała. Komisja nie stwierdziła, żadnych nieprawidłowości w związku z powyższym złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi Koła absolutorium za miniony rok gospodarczy.

W dyskusji podejmowane sprawy związane z gospodarowaniem zasobami finansowymi i rzeczowymi, w tym zasadność budowania wysiadek typu szwedzkiego. Walne Zgromadzenie przyjęło przedstawione sprawozdania większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym. W wyniku tajnego głosowania wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutorium z działalności za ubiegły rok. W następnej kolejności przedstawiony został Roczny Plan Łowiecki  i budżet Koła na rok gospodarczy 2022/23. W wyniku głosowania oba dokumenty zostały przyjęte. Następnie przedstawiono projekt uchwały Walnego Zgromadzenia. Większością głosów przy 11 przeciw i 1 wstrzymującym się ustanowiono składkę członkowską obowiązującą od 1 lipca 2022 roku w wysokości 50 zł. miesięcznie. Dla członków Koła, którzy ukończyli 80 lat, wysokość składki wynosi 1/3 ustanowionej kwoty. Pozostałe zaproponowane przez Zarząd zmiany zostały przyjęte bez dyskusji.

Walne Zgromadzenie rozważyło kandydatury do odznaczeń łowieckich zgłoszonych przez członków Koła. Zgłoszono następujące kandydatury:

 • Burakiewicz Andrzej
 • Żukiel Jan
 • Letki Andrzej
 • Mudrecki Henryk
 • Szklarz Sławomir
 • Klepczarek Andrzej
 • Kuryś Łukasz
 • Przysucha Jerzy
 • Niewiadomski Władysław

Kandydatury zostały zaopiniowane pozytywnie. Walne Zebranie zakończone zostało tradycyjnie wspólnym posiłkiem.

Darz Bór Koledzy myśliwy w nowym roku gospodarczym.

DSCN8792 DSCN8793 DSCN8795 DSCN8796 DSCN8797 DSCN8798 DSCN8799 DSCN8800 DSCN8802 DSCN8803 DSCN8804 DSCN8805 DSCN8806 DSCN8807 DSCN8808 DSCN8809 DSCN8811 DSCN8812 DSCN8813 Kolega Janusz Kaczkowski, wieloletni Łowczy odznaczony został najwyższym odznaczeniem ZŁOM Najciekawsze trofea pozyskane w minionym zezonie przez naszych Kolegów Nowa Stannica prezentuje się okazale

Tekst i zdjęcia: Edward Fedko

PRZENOSINY STANNICY MYŚLIWSKIEJ
Budowa nowej stannicy myśliwskiej dobiegła końca. Myśliwi naszego koła doczekali się nowej siedziby, która powstała obok wieloletniej, wysłużonej i mało funkcjonalnej stannicy na Nowym Świecie. Nastąpił więc czas na przenosiny. 26 marca 2022 roku zebrali się koledzy by pod wodzą Prezesa Kolegi Marka Zaborowskiego dokonać aktu „przenosin” i urządzenia nowego obiektu, który oprócz funkcji socjalno – bytowych pełnił będzie również funkcję reprezentacyjną. Oprócz mebli wyeksponowane zostaną trofea myśliwskie, puchary, dyplomy oraz historyczne dokumenty związane z istnieniem naszego Koła. Zachęcam Kolegów myśliwych do przekazywania ciekawych pamiątek z historii naszego Koła, których jest na pewno wiele w zasobach własnych. Ale ten dzień był również okazją do wzbogacenia łowiska o o nowe urządzenia łowieckie. Nowe wysiadki montowane były pod wodzą Łowczego Koła Kolegi Andrzeja Klepczarka.
Tekst: Edward Fedko
Foto: Jerzy Przysucha
DSC09924 DSC09926 DSC09928 DSC09929 DSC09930 DSC09932 IMG-20220326-WA0002 IMG-20220326-WA0003 IMG-20220403-WA0000 WhatsApp Image 2022-03-26 at 13.37.30 WhatsApp Image 2022-03-26 at 13.37.31

WALCZĄC Z DRAPIEŻNIKAMI – WZBOGACAMY ŁOWISKO

5 lutego 2022 roku Koledzy myśliwi zebrali się, by odbyć polowanie na drapieżniki w obwodzie łowieckim nr 81. Niestety zainteresowanie kolegów tą formą polowania było znikome. W wyniku przeprowadzonego polowania pozyskano 4 lisy, a Królem polowania został Kolega Mariusz Fiedorowicz. Tego typu spotkania mają dwojaki wymiar. Z jednej strony wykonujemy czynności związane z ograniczeniem populacji drapieżników, z drugiej zaś strony są okazją do dokonania przeglądu łowiska i oceny stanu urządzeń łowieckich. Warto też zaznaczyć, że redukcji drapieżników należy  dokonywać bardzo racjonalnie, bowiem pełnią one również funkcję naturalnych sanitariuszy.
Tekst: Edward Fedko
Foto: Jerzy Przysucha
DSC09885 DSC09891 DSC09894
POLOWANIE WIGILIJNE – 2021
Tradycyjnie jak co roku odbyło się uroczyste polowanie wigilijne. W stannicy myśliwskiej na Nowym Świecie w dniu 18 grudnia 2021 roku  spotkali się myśliwi naszego koła oraz goście zaproszeni, by zadość uczynić wieloletniej tradycji i w przed dzień Świąt Bożego Narodzenia odbyć polowanie wigilijne z pełną oprawą. Jak zwykle powitanie uczestników, szkolenie z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa, losowanie kart i do kniei. Pogoda dopisała, humory też, natomiast św. Hubert był mniej łaskawy, bowiem pozyskano tylko jednego dzika, a uczynił to wytrawny myśliwy Kolega Marian Kałek. Chociaż po prawdzie pudlarzy też nie brakowało. Tak więc pokot bardzo skromny i nie typowy, bowiem ze względu na obostrzenia wynikające z zapowietrzenia obszaru ASF upolowany dzik nie mógł być ułożony na pokocie. Ale mimo tego Król Polowania rzeczony Kolega Marian Kałek odebrał wszystkie honory, a sygnaliści odegrali  na tę okoliczność odpowiednie sygnały. Wśród myśliwych naszego Koła znalazł się jeden nowicjusz – to Kolega Łukasz Fiedziuszko – który uroczyście złożył ślubowanie i przez Prezesa został mianowany na pełnoprawnego członka Koła. Połamanie się opłatkiem, serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne dla myśliwych i ich rodzin oraz wspólna biesiada były dopełnieniem kolejnego polowania wigilijnego.
Tekst: Edward Fedko
Foto: Jerzy Przysucha
DSC09844 DSC09845 DSC09847 DSC09849 DSC09855 DSC09858 DSC09861 DSC09863 DSC09866 DSC09870 DSC09873 DSC09877 DSC09881 DSC09883

HUBERTUS – 2021

Tegoroczny HUBERTUS niezbyt darzył myśliwym.  Jak co roku – tym razem 6 listopada – na stannicy myśliwskiej Nowy Świat rozpoczęto sezon polowań zbiorowych.  Oprawa jak zwykle uroczysta z udziałem sygnalistów. Przed odprawą myśliwych zapalony został znicz ku pamięci tych myśliwych,którzy odeszli do krainy „wiecznych łowów”. Dokonano też zaprzysiężenia nowego myśliwego koła Kol. Łukasza Fiedziuszko . Następnie zbiórka, szkolenie z zakresu regulaminu i zasad bezpieczeństwa i omówienie planu polowania. Obecnych było 30 myśliwych,  pokot niestety bardzo słaby, bowiem na rozkładzie  tylko jeden dzik, który to ze względu  na ASF nie mógł być ułożony na pokocie (procedury dotyczące ASF nie pozwalają). W zamian za to na pokocie znalazł się kapelusz ze złomem Kol. Mariana Kałka – króla polowania. Jak zwykle nagrodzono też  super „pudlarza”, którym został Kol. J. Pawlik. Na zakończenie polowania uhonorowano króla okolicznościowym medalem. Wręczona została również pamiątkowa statuetka króla polowania za „Złotego Rogacza” Kol. Sławomirowi Szklarzowi.  Miłym akcentem uroczystego polowania było przekazania  przez Kolegę Henryka. Mudreckiego sygnalistom naszego Koła rogu myśliwskiego, który jako pamiątkę otrzymał od dziadka.

Tekst: Edward Fedko

Foto: Jerzy Przysucha

DSC09841 DSC09843 DSC09848 DSC09850 DSC09852 DSC09855

ZŁOTY ROGACZ – 2021

Jak co roku zorganizowane zostało polowanie o „Złotego Rogacza 2021”. Tym razem spotkaliśmy się na stannicy łowieckiej Nowy Świat w dniu 24 lipca 2021 roku. Kolegów myśliwych było nieco skromniej, ale atmosfera jak zwykle bardzo dobra. Po odprawie i szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i regulaminu polowań przeprowadzonej przez Łowczego Koła Kol. Andrzeja Klepczarka nastąpiło losowanie stanowisk. Jedni bardziej inni mniej zadowolenia z losowania, po odegraniu sygnałów myśliwskich udali się do kniei. Tym razem św. Hubert nie był zbyt łaskawy, bowiem pozyskany został tylko jeden rogacz. Tym szczęśliwcem został Kolega Sławomir Szklarz – Podłowczy Koła.  Na pokocie skromnie, ale z całym ceremoniałem. Były gratulacje, sygnały, a później jak zwykle wspólny posiłek i długie Polaków rozmowy.

Tekst i foto: Edward Fedko

DSCN8511 DSCN8509 DSCN8508 DSCN8507 DSCN8506 DSCN8505 DSCN8504 DSCN8503 DSCN8502 DSCN8501 DSCN8500 Złoty Rogacz

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID – 19, 27 czerwca 2021 roku na stannicy myśliwskiej Nowy Świat odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „ZURAW” Brójce. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej za ostatnie dwa lata i na wniosek Komisji Rewizyjnej jednomyślnie udzieliło absolutorium dla Zarządu Koła. Zatwierdzono zmiany w składzie Zarządu Koła. Na Łowczego Koła powołano Kolegę Andrzeja Klepczarka, funkcję Podłowczego powierzono Koledze Sławomirowi Szkalarzowi, a na Skarbnika powołano Kolegę  Łukasza Kurysia. Uzupełniono również skład Komisji Rewizyjnej powołując w jej skład Kolegę Tomasza Kapałę, któremu jednocześnie  powierzono funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie było również okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych myśliwych w okresie minionych dwóch sezonów. Wśród wyróżnionych znaleźli się Koledzy: Andrzej Burakiewicz, Łukasz Kuryś, Sławomir Szklarz, Andrzej Trzpil oraz Jan Żukiel. Na zakończenie obrad Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, którą zamieszczamy na stronie.

Tekst: Edward Fedko

Foto: Jerzy Przysucha

Walne Zebranie 26.06.2021 r. 20210627_110623 20210627_110655 20210627_111209 DSC09774Uchwa+éa WZ z dnia 27.06.2021pop1024_2 Uchwa+éa WZ z dnia 27.06.2021pop1024_3 Uchwa+éa WZ z dnia 27.06.2021pop1024_4 Uchwa┼éa WZ z dnia 27.06.2021pop1024_1

OSTATNIE POŻEGNANIE KOLEGI STANISŁAWA MARCINKÓW

W dniu 17 grudnia 2020 roku do krainy wiecznych łowów odszedł nasz nieodżałowany Kolego Stanisław Marcinków. Jeden z najstarszych członków naszego Koła. Były członek Zarządu, Skarbnik, Członek Komisji Rewizyjnej. Wspaniały Kolega, fotograf Koła. Mowę pożegnalną w dniu pogrzebu w imieniu wszystkich członków Koła wygłosił Prezes Zarządu Kolega Marek Zaborowski.

Szanowna Rodzino

Drodzy zebrani, znajomi sąsiedzi i przyjaciele

Żegnamy dzisiaj Stanisława, męża ojca i dziadka, a dla nas myśliwych naszego kolegę i przyjaciela.

Wszyscy dobrze znaliśmy świętej pamięci Stanisława. Przez wiele lat nasze drogi splatały się z sobą i trudno nam będzie uwierzyć, że to już przeszłość.

Dla nas myśliwych Stasiu był wspaniałym i życzliwym Kolegą i Przyjacielem a łowiectwo było jego życiową pasją, którą realizował  nie zważając na gnębiące go choroby. Był jednym z najstarszych członków naszego Koła pełniąc w przeszłości szereg funkcji w organach Koła; w 1968 roku wybrany został na członka Zarządu – sekretarza, w 1973r na strażnika łowieckiego a w roku 1977 na na członka Komisji Rewizyjnej. W uznaniu jego zasług na jubileusz 60 -cio lecia Koła odznaczony został Medalem Zasłużony dla Gorzowskiego Okręgu Łowieckiego.

Stanisław zawsze zostanie w pamięci naszej Braci Myśliwskiej  w tym również w osobach swoich synów, którym wszczepił pasję łowiecką i którzy są członkami naszego Koła.

Składając serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego, na ręce Małżonki przekazujemy symboliczny złom do wpięcia w Kapliczce Hubertowskiej ufundowanej przez Myśliwych i Leśników w Kościele Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.

Niech Mu Knieja wiecznie szumi a Święty Hubert ma Go w swojej opiece.

Marek Zaborowski

Prezes Koła

BUDOWA NOWEJ STANNICY MYŚLIWSKIEJ

Trwa budowa nowej stannicy myśliwskiej na Nowym Świecie. Nowy domek myśliwski powstaje obok wysłużonej „Panderozy” i służyć będzie myśliwym naszego Koła i ich rodzinom. Znajdzie się w nim miejsce salę konferencyjną, ekspozycję historii naszego Koła, puchary i dyplomy oraz ciekawe trofea myśliwskie. Będzie też zaplecze kuchenne i sanitarne oraz miejsca do wypoczynku. Od wiosny przystąpimy do prac wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu wokół domku. Duży wkład w budowę domku myśliwskiego wnieśli między innymi tacy  koledzy myśliwi  jak Władek Niewiadomski, Jurek Ungier, a pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu zdeklarował zająć się Kolega Tadeusz Kucera. Nad całością czuwa Zarząd Koła z Kolegą Prezesem Markiem Zaborowskim na czele. Teraz należy tylko przyłożyć się do przysporzenia środków, zbilansować potrzeby i w niedalekiej przyszłości cieszyć się z nowej inwestycji.

Tekst: Edward Fedko

Foto: Edward Fedko, Tadeusz Kucera

ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO

30 sierpnia 2020 r. na strzelnicy w Międzychodzie odbyły się kolejne zawody w strzelectwie myśliwskim o Puchar Starosty Powiatu Międzyrzeckiego. Organizatorem zawodów było Koło Łowieckie „ŻURAW” Brójce. Przy pięknej oprawie z udziałem zespołu sygnalistów, trwała zacięta rywalizacja. Zwycięzcą zawodów w kategorii przedstawicieli zarządów kół został nasz Kolega Andrzej Klepczarek – pełniący obowiązki Łowczego Koła. Serdeczne gratulacje dla zwycięzców i wszystkich uczestników. Za rok znów staniemy do rywalizacji.

Tekst: Edward Fedko

Foto: Jerzy Przysucha

NOWY ŁOWCZY KOŁA

Jak co roku w ostatni weekend  lipca – tym razem było to 27 lipca –  odbyło się polowanie na „Złotego Rogacza” w obwodzie nr 89. Do stannicy myśliwskiej na Nowym Świecie koło Brójec przybyło kilkunastu myśliwych naszego Koła oraz zaproszonych gości. Oficjalnie przybyłych na polowanie przywitał Prezes Koła Kolega Marek Zaborowski. Po udzieleniu wszystkich instrukcji dotyczących zasad polowania, zachowania bezpieczeństwa, rozlosowano stanowiska. Tym razem św. Hubert nie był zbyt łaskawy, a pokot nader skromny, bowiem znalazł się na nim jeden rogacz, jeden dzik oraz szop pracz. Statuetkę „Złotego Rogacza 2020” zdobył Kolega Mariusz Fiedorowicz, który  pozyskał selekcyjnego rogacza i dzika, natomiast Kolega Jan Żukiel mógł pochwalić się szopem praczem. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania Kolegi Andrzeja Klepczarka w roli pełniącego obowiązki Łowczego Koła, bowiem wcześniej rezygnację z tej funkcji ze względów osobistych złożył Kolega Janusz Kaczkowski, wieloletni Łowczy Koła. Były podziękowanie dla Janusza i gratulacje dla Andrzeja z życzeniami dużych sukcesów w gospodarce łowieckiej Koła. Kolega Andrzej Klepczarek obowiązki Łowczego pełnił będzie do najbliższego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, które może się odbyć nie wcześniej niż 30 dni po ogłoszeniu  zakończenia stanu pandemii. Przyznać trzeba, że Andrzej Klepczarek to solidna „firma” z wieloletnim doświadczeniem myśliwskim oraz wieloletnią pracą w Administracji Lasów Państwowych.

Tekst:

Edward Fedko

Foto:

Edward Fedko

Jerzy Przysucha

BAL MYŚLIWSKI 2017