Historia koła

W dniu 10 sierpnia 1948r., mieszkańcy gromady Sierczynek i okolic na zebraniu, które miało miejsce w Biurze Zarządu Gminnego w Trzcielu, postanowiło założyć spółkę łowiecką. Z protokołu spisanego na te okoliczność dowiadujemy się, że założycielami byli: Franciszek Rosłonek – Przewodniczący GRN, Alojzy Szczygieł – Zastępca Przewodniczącego GRN w Jasieńcu, Bronisław Szczygieł – Wójt Gminy Trzciel, Michał Gajda – członek GRN z Sierczynka, Leon Jasiński – członek GRN z Sierczynka, Walenty Sieradzki – rolnik z Sierczynka, Władysław Perz z Trzciela, Wincenty Woźniak z Sierczynka, Adam Dąbrowski – kapral UB z Poznania, Stanisław Kubiak – Sołtys z Białego Piasku, Kazimierz Biliński Sekretarz PPR z Trzciela, Wawrzyniec Świerzko – referent rolny Gminy Trzciel, Stanisław Roszak z Trzciela, Henryk Leśniewicz z Trzciela. Obecni na tym zebraniu postanawiają założyć spółkę łowiecką (później Koło Łowieckie Żuraw) przy Gminie Trzciel. NA pierwszego prezesa spółki wybrano Alojzego Szczygłę z Jasieńca a na jego zastępcę Walentego Sieradzkiego z Sierczynka. Na członków zarządu wybrano: Władysława Perza, Franciszka Rosłonke, Bronisława Pogorzałę.

W kronice koła znajduje się kserokopia legitymacji nr 38093 kol. Walentego Sieradzkiego, wydana przez Polski Związek Łowiecki Radę Wojewódzką w Poznaniu w dniu 17.11.1948r. Walenty Sieradzki, jako jedyny z wyżej wymienionych założycieli, pozostał w kole aż do 1994 roku, kiedy to odszedł do „Krainy Wiecznych Łowów”.

historia1

W latach pięćdziesiątych wielu członków spółki łowieckiej rezygnowało z przynależności, bo klimat społeczno-polityczny nie sprzyjał uprawianiu łowiectwa, jako hobby. Tylko część z członków, głównie byli to leśnicy, polowała jako pracownicy Administracji Lasów Państwowych Nadleśnictw w Trzcielu i Brójcach.

W kolejnych latach zmieniały się granice dzierżawionych obwodów oraz liczba członków koła. NA przełomie lat prezesami koła byli: Ireneusz Horbanowicz, Józef Adamczyk, Wiktor Kapała, Aleksy Szyszka, Władysław Kiersztan, Marek Zaborowski (do dnia dzisiejszego).

Od dnia gdy powołano do życia Spółkę Łowiecką przy Gminie Trzciel minęło już 68 lat. Dzisiaj, jako Koło Łowieckie Żuraw” prowadzimy gospodarkę łowiecką już na dwóch dzierżawionych obwodach, 81 i 89. Naszą mała społeczność tworzy 46 myśliwych, którzy w atmosferze przyjaźni i radości wspólnie trwają w swej wielkiej Łowieckiej przygodzie.

 

historia2