Poletka łowieckie

Ingerując w środowisko przyrodnicze człowiek posunął się tak dalece, że obecnie niezbędne stały się działania mające na celu zapewnienie zwierzynie chociażby namiastki pierwotnych biotopów. W wyniku gwałtownego rozwój cywilizacji stopniowo zanikały naturalne biotopy i malała zasobność i różnorodność bazy żerowej. Dlatego aby polepszyć warunki żerowe i osłonowe, zakładamy poletka łowieckie. Poletka te udostępniamy zwierzynie w okresie dla niej najcięższym. Takie gospodarowanie pozwala zapewnić populacji niezbędne składniki pokarmowe, w trudnym i ubogim w żer okresie zimowym. Poletka łowieckie maja również bardzo pozytywny wpływ na zmniejszenie szkód w uprawach rolniczych.

Zagospodarowując dzierżawione przez nasze koło obwody, corocznie na poletka łowieckie oraz pasy zaporowe przeznaczamy grunty o łącznej powierzchni 7ha.

 

Obwód łowiecki nr 81.
Poletka łowieckie (obszary obsiane lub obsadzone

roślinami stanowiącymi żer dla zwierzyny, na pniu).

1,4ha
Pasy zaporowe 0,4km
Obwód łowiecki nr 81.
Poletka łowieckie (obszary obsiane lub obsadzone

roślinami stanowiącymi żer dla zwierzyny, na pniu).

5,6ha
Pasy zaporowe 0,6km

 

W gospodarce łowieckiej, bardzo ważną rolę pełnią łąki śródleśne i przyleśne. Ze względu na swoje miejsce położenia są bardzo atrakcyjne dla zwierzyny, która chętnie wykorzystuje je, jako miejsce żerowania. Jeśli łąka jest dobrze utrzymana tzn. okresowo koszona a porastającą ją roślinność stale wzbogacana poprzez podsiewanie szlachetnymi gatunkami traw, to wówczas łąka taka szybko staje się ulubionym miejscem bytowania zwierzyny.

Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby w obwodach dzierżawionych przez nasze koło łowieckie, nie zabrakło prawidłowo zagospodarowanych i bogatych w wartościową karmę łąk śródleśnych.

 

 

Obwód łowiecki nr 81.
Zagospodarowane przez dzierżawcę lub zarządcę

łąki śródleśne i przyleśne

12,8ha
Obwód łowiecki nr 89.
Zagospodarowane przez dzierżawcę lub zarządcę

łąki śródleśne i przyleśne

1,5ha