Nowy Łowczy Koła

Jak co roku w ostatni weekend  lipca – tym razem było to 27 lipca –  odbyło się polowanie na „Złotego Rogacza” w obwodzie nr 89. Do stannicy myśliwskiej na Nowym Świecie koło Brójec przybyło kilkunastu myśliwych naszego Koła oraz zaproszonych gości. Oficjalnie przybyłych na polowanie przywitał Prezes Koła Kolega Marek Zaborowski. Po udzieleniu wszystkich instrukcji dotyczących zasad polowania, zachowania bezpieczeństwa, rozlosowano stanowiska. Tym razem św. Hubert nie był zbyt łaskawy, a pokot nader skromny, bowiem znalazł się na nim jeden rogacz, jeden dzik oraz szop pracz. Statuetkę „Złotego Rogacza 2020” zdobył Kolega Mariusz Fiedorowicz, który  pozyskał selekcyjnego rogacza i dzika, natomiast Kolega Jan Żukiel mógł pochwalić się szopem praczem. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania Kolegi Andrzeja Klepczarka w roli pełniącego obowiązki Łowczego Koła, bowiem wcześniej rezygnację z tej funkcji ze względów osobistych złożył Kolega Janusz Kaczkowski, wieloletni Łowczy Koła. Były podziękowanie dla Janusza i gratulacje dla Andrzeja z życzeniami dużych sukcesów w gospodarce łowieckiej Koła. Kolega Andrzej Klepczarek obowiązki Łowczego pełnił będzie do najbliższego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, które może się odbyć nie wcześniej niż 30 dni po ogłoszeniu  zakończenia stanu pandemii. Przyznać trzeba, że Andrzej Klepczarek to solidna „firma” z wieloletnim doświadczeniem myśliwskim oraz wieloletnią pracą w Administracji Lasów Państwowych.